Czytając, przeglądając czy używając sklepu internetowego poscielereczniki.pl akceptujesz zasady zawarte w poniższym dokumencie. 

Jako właściciel poscielereczniki.pl zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Każdą osobę korzystającą z serwisu poscielereczniki.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawowe zasady:

1. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów/użytkowników naszego serwisu.
2. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie odwiedzanie naszego serwisu.
3. W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku niektórych formularzy, będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Umożliwiają one szybki i łatwy kontakt. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której te dane dotyczyły.
4. Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem poscielereczniki.pl . Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do naszej oferty (np. informacje o produktach, promocjach, zmiany, wewnętrzne informacje, nie komercyjne listy np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp...)
5. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach poscielereczniki.pl .